Vytisknout

BaumitKontaktní zateplovací systém přináší uživateli mnoho nesporných výhod, a proto je důležité dbát na jeho správný návrh a kvalitní provedení. Při dodržení technologického předpisu výrobce systému a správném provedení detailů na fasádě lze životnost ETICS počítat na mnoho desítek let.

 

Pro návrh a realizaci vnějšího tepelně izolačního kompozitního systému je nutné zpracovat projektovou dokumentaci, která musí být pro každý konkrétní objekt zpracována v konkrétní skladbě včetně názvů jednotlivých výrobků. Dokumentace musí obsahovat i skladbu původního obvodového pláště. Před zpracováním dokumentace je potřeba provést odborný průzkum objektu (např. zjištění přídržnosti omítek u dodatečně zateplovaných objektů, rovinnost plochy apod.).

 

2017 6 1 

Při provádění ETICS je potřeba dbát na klimatické podmínky. Teplota vzduchu po dobu provádění ETICS a dále po dobu stanovenou v dokumentaci ETICS nesmí být nižší než +5 °C a vyšší než +30 °C, pokud dokumentace ETICS nestanoví jinak. Při zpracování silikátových výrobků smí být teplota v rozmezí +8 °C až +25 °C. Obdobně nesmí být povrchová teplota podkladu a všech součástí ETICS nižší než +5 °C. Po dobu provádění jednotlivých technologických operací ETICS a po dobu zrání jeho součástí musí být zajištěna ochrana před deštěm. Po dobu svého zrání musí být před přímým slunečním zářením chráněna základní vrstva, penetrační nátěr, omítka a popř. její nátěr. Vzhledem k vyšší pohltivosti tepla šedých fasádních polystyrénových desek se doporučuje zakrýt lešení fasádními sítěmi.

 

Tepelně izolační desky je možné lepit pomocí obvodového rámečku silného 20 až 30 mm a 3 vnitřních terčů tak, aby po přiložení a přitlačení desky k podkladu vznikl lepený spoj minimálně 40–60 % přilepené plochy desky (dle varianty povrchové úpravy). Tento způsob lepení umožňuje částečně eliminovat přípustné nerovnosti podkladu. Nebo může být lepení provedeno celoplošně na celý rubový povrch desky tepelné izolace (vodorovně hřebenovým hladítkem, velikost zubů 8 – 10 mm). Tento způsob lepení neumožňuje eliminovat nerovnosti podkladu (max. odchylka rovinnosti 10 mm/1 bm). Desky minerální vlny s kolmými vlákny vyžadují vždy celoplošné lepení. Vyrovnání nerovnosti podkladu pomocí tzv. podlepů je zcela nepřípustné!

 2017 6 1 

Veškerá napojení ETICS na přilehlé konstrukce nebo prostupující prvky musí být v jednotlivých operacích provedena tak, aby nedocházelo ke vzniku škodlivých trhlin a aby nedocházelo k pronikání vody do systému. Lze toho docílit použitím těsnících pásek, připojovacích a ukončovacích profilů, dilatačních profilů a tmelů.

 

Proti stékání srážkové vody ze svislých povrchů fasády do kritických míst v blízkosti rámů oken a dveří se doporučuje v přesazích vystupujících podlaží a příp. v nadpražích okenních a dveřních otvorů osadit ukončovací profily s okapničkou. Pro přenesení pohybů mezi ETICS a konstrukcí výplně otvoru se doporučuje používat okenní a dveřní připojovací profily ETICS se síťovinou. Tyto profily je potřeba volit podle navržené tloušťky ETICS, velikosti a barvy okenního nebo dveřního rámu.

 2017 6 1 

Základní vrstva se provádí v tloušťce optimálně 3-4 mm. Lepicí hmota se nanáší metodou „mokré do mokrého“, shora dolů, nerezovým hladítkem s velikostí zubů 10x10 mm. Do takto připravené stěrkové hmoty se provede vyztužení základní vrstvy pomocí celoplošného uložení sklotextilní síťoviny. Stěrková hmota, která prostoupila pásy sklotextilní síťoviny, se následně po případném doplnění jejího množství vyrovná a uhladí pomocí nerezového hladítka pohybem shora dolů. Vzájemný přesah pásů musí být nejméně 100 mm. Sklotextilní síťovina jako výztuž základní vrstvy musí být uložena bez záhybů a z obou stran musí být kryta stěrkovou vrstvou nejméně 1 mm, v místech přesahů síťoviny nejméně 0,5 mm.

 

Kompletní přehled požadavků, podmínek a postupů je k dispozici v technologickém předpise dodavatele ETICS. Technický dozor stavebníka i projektant by měli dbát na to, aby montáž zateplovacího systému prováděly pouze firmy, které jsou nositelem platného osvědčení o zaškolení svých pracovníků pro provádění konkrétního ETICS.

Ceník BAUMIT

 

Ing. Jaromír Žumár, Ph.D., BAUMIT, spol. s r.o., Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.