Vytisknout

logo

Poptávka po obchodních centrech v letošním i příštím roce převýší nabídku jak v Praze, tak i v mimopražských regionech. Tato poptávka pak bude tažena především zvýšenou kupní sílou obyvatelstva. K největšímu rozvoji obchodních ploch přitom podle ředitelů developerských společností dojde v krajských metropolích. V následujících letech by měly typově posílit zejména retail parky. Vyplývá to ze Studie developerských společností Q1/2017 zpracované analytickou společností CEEC Research ve spolupráci se společností KPMG Česká republika.

 

Nabídka developerských firem v oblasti obchodních center bude v následujících letech klesat. Zatímco v hlavním městě dojde v letošním roce ještě k drobnému navýšení nabídky o 0,6 procenta, v roce následujícím již dojde k poklesu o 2,1 procenta. V mimopražských regionech se bude v letošním i příštím roce pokles nabídky obchodních center pohybovat na úrovni 2,1 procenta. „V oblasti nabídky nových prostor nejsou očekávány výraznější změny a to i přes nadále rostoucí poptávku. Penetrace trhu je vysoká a konkurenční boj velice tvrdý. Novou výstavbu uvidíme spíše selektivně a především mimo klíčová města,“ uvádí Jiří Vacek, ředitel společnosti CEEC Research. S tím souhlasí i Omar Koleilat, generální ředitel skupiny Crestyl „Trh zůstane i nadále celkem stabilní, neočekávám nějaké zásadní výkyvy.“

 

 2017 5 11

 

Růst poptávky po obchodních centrech bude stejně jako u rezidenčních nemovitostí převyšovat nabízené množství prostor. V roce 2017 je očekáván nárůst poptávky o 5,2 procenta v Praze, v mimopražských regionech by se měl nárůst pohybovat na úrovni 4,3 procenta. Následující rok bude růst poptávky pokračovat tempem 5,2 procenta ve všech regionech České republiky.

 

"Nové prodejní plochy vznikají v případě Prahy hlavně jako rozšíření stávajících center. Mimo Prahu se výstavba soustředí na doplnění existující sítě. Developeři a vlastnící kladou větší důraz na technologická vybavení center a růst podílu zábavních ploch vůči čistě prodejním," popisuje situaci Pavel Kliment, partner odpovědný za služby pro realitní a stavební společnosti KPMG v České republice.

 

2017 5 11

 

„Růst či pokles míry neobsazenosti je zejména závislý na lokalitě retailových prostor. Jako příklad bych uvedl zavedené nákupní ulice v centru Prahy, kde se na uvolněný prostor čeká i několik let, či nákupní centra v dobré lokalitě a se správným složením nájemců jako například Centrum Chodov či Nový Smíchov, kde je nulová neobsazenost. Naopak retail, který není v dobré lokalitě, bude do budoucna ohrožen poklesem míry obsazenosti,“ Alois Vyleta, Managing Director, CA Immo Real Estate Management Czech Republic, s. r. o.

 

K největšímu rozvoji obchodních ploch dojde v roce 2017 v krajských metropolích. Jsou o tom přesvědčeny tři čtvrtiny (75 procent) ředitelů developerských společností. V Praze, stejně jako v okresních městech, předpokládá rozvoj obchodních ploch polovina developerských společností.

 

Poptávka po obchodních centrech bude podle ředitelů developerských společností tažena především růstem kupní síly obyvatelstva (83 procent). Mezi další faktory přispívající k zájmu o tento typ nemovitostí patří například vliv stěhování obyvatelstva a potřeba návaznosti obchodů na rezidenční výstavbu.

 

V příštích letech by přitom podle předpovědí developerských měly posílit především retail parky (80 procent). Podstatně méně by se měla rozvíjet velká nákupní centra na okrajích měst a vnitroměstská nákupní centra (obě 20 procent). Velmi pesimisticky se ředitelé stavějí k možnému rozvoji nákupních míst v centrech měst a malých lokálních prodejen.

 

 2017 5 11

 

Studie developerských společností Q1/2017 bude publikována již brzy na

www.ceec.eu

 

 

Kontakt pro média:


Ing. Jiří Vacek, Ph.D., MIM
Ředitel společnosti
CEEC Research s.r.o.
E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Tel.: +420 774 325 111

 

CEEC Research je největší analytickou společností specializující se na stavebnictví, projektový a developerský sektor, strojírenství a oblast veřejných zakázek v zemích střední a východní Evropy. Byla založena v roce 2005 a od té doby bezplatně poskytuje studie o aktuálním stavu a očekávaném vývoji v těchto segmentech v deseti zemích střední a východní Evropy. Všechny studie a analýzy CEEC Research jsou založené výhradně na údajích získaných z pravidelných strukturovaných interview s klíčovými představiteli vybraných největších, středních i malých společností.

CEEC Research navíc k pravidelným a bezplatným analýzám stavebního, projektového, developerského, strojírenského a veřejného sektoru také organizuje specializovaně zaměřené konference, kterých se účastní generální ředitelé nejvýznamnějších stavebních, developerských, projektových a strojírenských společností, prezidenti svazů, cechů a komor z těchto oblastí, aby diskutovali s nejvyššími představiteli státu vybraných zemí.